A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Мэдээ, мэдээлэл / Газрын цахим дуудлага худалдаа зарлагдлаа.

Газрын цахим дуудлага худалдаа зарлагдлаа.

1. Архангай аймгийн Өлзийт сум 4-р баг Орхон голын Төмөр бетон гүүрний зүүн хойд талд үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалтаар 2000 м2 газрыг 20 жилийн хугацаагаар иргэн, ААН байгууллагад дуудлага худалдаа явуулах журмаар эзэмшүүлнэ. Үндэслэл: Сумын ИТХ-ын 2018 оны 27-р тогтоолын 6-р хавсралтыг үндэслэн Сумын Засаг даргын 2019 оны А/79 тоот захирамж. Дэнчингийн мөнгө болох дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувь буюу 200 000 төгрөгийг Өлзийт сумын ЗДТГ 011155001 тоот дансанд, Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг төрийн сангийн дансанд тушаасан байна.
2. Архангай аймаг Өлзийт сум 1-р баг Гүрмандал уулын хойд талд Аялал жуулчлалын зориулалтаар 3000 м2 газрыг 20 жилийн хугацаагаар иргэн, ААНБ-д цахим дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлнэ. Үндэслэл: Сумын ИТХ-ын 2018 оны 27-р тогтоолын 6-р хавсралтыг үндэслэн Сумын Засаг даргын 2019 оны А/79 тоот захирамж. Дэнчингийн мөнгө болох дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувь буюу 240 000 төгрөгийг Өлзийт сумын ЗДТГ 011155001 тоот дансанд, Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг төрийн сангийн дансанд тушаасан байна.
Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүсвэл Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдох /Д.Орхонтуяа 88051521/газрын дуудлага худалдааны https:MLE.mn хаягаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.