Slide background
Slide background
Slide background
ЗДТГ-ын хамт олон

ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн байгууллагын болон төрийн албан хаагчдыг манлайлах ур чадвартай, иргэдэд шуурхай үйлчилдэг, цомхон, чадварлаг төрийн алба бүрдүүлж хөгжлийн үзүүлэлтээрээ аймгийн зүүн бүсийн сумдын төв болох.                  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР: 1992 онд Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдон нутгийн захиргааны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орж ЗДТГ шинэчлэн байгуулагдсан. ЗДТГ  байгуулагдсанаас хойш  сум орон нутгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх, төр засгийн бодлого шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжилтийг хянах, үе үеийн аймаг, сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цаг тухайд хөнгөн шуурхай хүргэх, ИТХ болон сумын засаг даргад  мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Шинэчлэн байгуулагдсанаас хойш аймгийн сумдуудаас 1998 онд 1-р байр, 2001 онд 3-р байр, 2004 онд 4-р байр, 2006 онд тэргүүний 3-н сумын нэгээр тус тус шалгарч байсан. ЗДТГ-ын даргаар 2000 оноос одоог хүртэл Д.Амарсайхан  ажиллаж байна. ЗДТГ нь үндсэн 27 ажилтан, Засаг даргын орлогч, 4 багийн засаг дарга, Мал эмнэлэг үржлийн 1 тасаг, Санхүүгийн 1 албатай, засаг даргын дэргэдэх ажлын алба нь 6 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн үйлчилгээ: Засаг дарга Д.Энхжаргал \99062217\, Засаг даргын Орлогч Г.Болдбаатар \88626773\, Ямаат багийн Засаг дарга Т.Ундрахбаяр \88222117\, Бодонт багийн Засаг дарга Г.Данзанпүүнүү \89030562\, Байшир багийн Засаг дарга П.Наранбат \88648410\, Хөшөөт багийн Засаг дарга Ө.Орхонтуул \88200085\, ЗДТГ-ын дарга Д.Амарсайхан нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч \99290955\,  Санхүүгийн албаны дарга: Э.Одбаяр \89980429\, Төсвийн мэргэжилтэн Ж.Болормаа \96041535\, Ня-бо С.Батчимэг \99041908\, ня-бо Ч.Одонтуяа \80060837\, Нутгийн захиргаа, эрх зүйн ажилтан Т.Энхцэцэг \96056325\, Нийгмийн халамжийн ажилтан Д.Гэрэлтсарнай \99981533\, Нийгмийн даатгалын байцаагч: Б.Очир-Эрдэнэ \90190108\ Түр орлон гүйцэтгэгч Д.Орхонтуая \88051521\, Татварын Улсын байцаагч: П.Ганчимэг \99742202\, Байгаль орчны Улсын байцаагч: П.Ганбат \88198280\, Байгаль хамгаалагч: Н.Эрдэмтөгс \86740328\, Байгаль хамгаалагч Н.Самдан\89208788\,  Улсын бүртгэгч Н.Өнөрцэцэг \99735571\, Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Жүгдэргарав\88338369\, Цаг уурч: Б.Сүнжидмаа \95846496\, МЭҮТ-ын мэргэжилтэн: Г.Нацагням \88307069\ Түр орлон гүйцэтгэгч Д.Отгонзаяа \90222207\, МЭҮТ-ын мэргэжилтэн Ч.Янжинлхам \89433339\, Түр орлон гүйцэтгэгч Д.Баярмангай \89939936\ Нийгмийн ажилтан Ц.Орхонтуул \95863123\, Нярав: Г.Нармандах \96888585\, захидал харилцааны асуудлыг  ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгч Х.Халиунаа \95974047\ хариуцан ажлын цагаар тус тус нээлттэй үйлчилж байна.